Филип Каверивиер се соочува со Изабел Дугелет, РТЛ – Видео

br>

Филип Каверивиер против Изабел Дугеле„Жан-Лук Лахаје сè уште е забранет за концерти: победничка победа за музика и заштита на децата“

Следете ги сите вести на „L’Oeil de Philippe Caverivière“:
На страницата на програмата RTL.fr: https://bit.ly/3zdbrK5
На Фејсбук страницата на RTL: https://bit.ly/3f0ogyV
На страницата на RTL на Инстаграм: https://bit.ly/3zy6QTM
На страницата на Твитер на RTL: https://bit.ly/3andEYl
Најдете ги и сите репризи на „Окото на Филип Каверивер“ на апликацијата RTL

Ова видео се појави прво на https://www.youtube.com/watch?v=LBdHDy3MXA8

.