Опис:

НЕ плати КАКО ДЕЦА
Камерунската компанија МИС во соработка со супермаркетите им е потребна на продавачите на своите космополитски производи и ви дава можност да инвестирате и да заработите повеќе како што тоа досега го направи за повеќе од 25 млади луѓе. да биде:
- добро стилови
-бај добар карактер
- да биде на возраст меѓу 18 и 40 години

Документи што треба да се достават
-бај мини од фотокопијата на неговото CV и Cni
- зборуваат француски или англиски
имаат минимум грешка или капа.
Забелешка:
гранично место: 05

продавачот