Опис:

НЕ плати КАКО ДЕЦА

Бараме еден од нашите партнери што живеат во БЕДИ, домаќин, способен за правилно чистење.
Засегнатото лице мора да биде: со добар карактер, организирано и пред сè професионално.
Устав на датотеката: CV- Карта за локација- CNI- Половина фото картичка