Опис:

НЕ плати КАКО ДЕЦА

Бараме еден од нашите партнери кои живеат во БЕДИ, човек за чистење, способен за правилно чистење.
Засегнатата личност мора да биде: со добар карактер, организирана и пред сè професионална.
Устав на датотеката: CV- Карта за локација- CNI- Половина фото картичка