Опис:

НЕ плати КАКО ДЕЦА

Нашата компанија, со седиште во Јаунде, бара за потребите на своите услуги секретар / асистент за управување

мисии:
Под одговорност на раководителот на административниот и финансискиот оддел, вие сте одговорни за Секретаријатот, приемот и контролата на комерцијалните документи. Вие исто така ќе бидете одговорни за месечните даночни декларации и CNPS. Обезбедувате телефонски и физички прием.

Профил:
BAC или BTS / BAC + 2 или поврзана дисциплина
Секое знаење за сметководство е плус
Бидете страсни за безбедносните професии
Имајте најмалку 01 години искуство
Алатки за мастер канцеларија (Office Pack)
Јазици: француски / англиски
Потребни квалификации:
Креативност и иновативност
Автономија
строгост
Прилагодливост и флексибилност
Други: Престој во Јаунде

Апликации:
CV (+ Фото) + Мотивационо писмо + Достапност за вработување на contact@styncpros.com

Рок на пријавување: 31 јануари 2020 година

Контакт: +237 676961182/695 42 53 14

продавачот