Индија: Проектот за политика за ретки болести предвидува помош од 15 литри за сиромашните | Индија вести

0 99

НОВО ДЕЛХИ: За да одговори на загриженоста на пациентите кои страдаат од ретка болест и зачудувачки под огромните трошоци за лекување, Министерството за здравство изработи нова нацрт национална политика. Ретки болести, 2020 година, што ги истакнува „оскудните ресурси“ за да се обезбеди финансиска поддршка за лекување на ретки болести.
Предлог-политиката предлага да се создаде регистар под Индиски совет за медицински истражувања (МЦМР) да се создаде база на податоци и да се обезбеди финансиска помош до 15 РС на корисниците на Ајушман Бахрат за ретки болести за кои е потребен единствен третман само во терцијарните болници. Исто така, сугерира волонтирање губење на пари како алтернативно средство за финансиска поддршка и известување до јавните болници за да се олесни третманот. „Во контексти со ограничени ресурси, релевантно е да се балансираат конкурентните интереси на јавното здравство за да се добие оптимален резултат за доделените ресурси“, се вели во проектот.
Алтернативно, проектот предлага да се постави дигитална платформа за доброволно собирање на луѓе. „Со оглед на ограничувањата на ресурсите и потребата од приоритет да се дадат приоритети на достапните ресурси за да се постигнат максимални здравствени придобивки за заедницата / населението, владата ќе настојува да создаде алтернативен механизам за финансирање со поставување на дигитална платформа за индивидуални и приватни доброволни донатори да придонесат за трошоците за лекување на пациенти со ретки болести “, се вели во проектот.
Министерството за здравство побара од сите засегнати страни да испратат коментари за проектот до 10 февруари.
Предлог-политиката, исто така, ги класифицира ретките болести во три категории засновани на клиничко искуство и достапност на третман. Во политиката исто така се наведува дека во отсуство на податоци за јасно дефинирање на ретки болести, овие заболувања во Индија ќе ги толкуваат трите категории утврдени во политиката.
Групите за јавно здравје ја критикуваа политиката. „Се чини дека целата политика е напишана за да се оправда дека владата не може да обезбеди третман заради високата цена, затоа што е ограничена во ресурсите“, рече Арчана Панда од Фондацијата Cure SMA на Индија. Панда рече дека политиката усвоила многу тесен опсег ограничен на само 3 категории, додека ги игнорира оние каде третманот останува да се развие и каде е потребно истражување и развој.
Постојат 7 до 000 ретки болести, но помалку од 8% имаат достапни терапии. Околу 000% од ретките заболувања немаат одобрен третман и помалку од 5 на 95 пациенти добиваат специфичен третман на болести. Кога се достапни лекови, тие се скапи.
Проектот вели дека интервенциите кои се однесуваат на здравствените проблеми на многу поголем број на луѓе со алоцирање на релативно помала сума, имаат приоритет пред другите, како што е финансирање за третман на ретки болести, каде што многу повеќе ресурси Beе бидат потребни значителни напори за решавање на здравствените проблеми на многу помал број луѓе. луѓе.
„Затоа, секоја политика за ретки болести мора да биде информирана од ограничените расположиви ресурси и потребата за нивно најсудливо користење за да се максимизираат целокупните здравствени резултати за целото општество измерено во однос на зголемувањето во однос на „здрави животни години“, ми рече проектот.

Оваа статија се појави прва (на англиски) на Времето на Индија

Оставете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.

НЕ следете ја оваа врска или ќе бидете забранети од сајтот!