СА КОИ СА ЕНКОР - СЛУЧАЈ ЗА СЛОБОДЕН ТранспортВили одбива да го плати повратниот превоз на неговиот мал удел ... ..

Можете да најдете нас:
Зачленете се тука на пријател 👉 https://www.youtube.com/channel/UCieiixH8ZQMQYmwPUoqjnCQ/videos
Малку слично? 👉 https://www.facebook.com/sackoisaenkor/
Можете исто така да ни следите 1945 https://twitter.com/SACKOISAENKOR
Или погледнете ги нашите фотографии 👉 https://www.instagram.com/sackoisaenkor/?hl=fr

Сценарио Напишано од:
Вилфрид Нанга (@marvinekine)

Толкуван главно од:
Вилфред Нанга (@marvinekine), Брендуш Мине (@la_minette_brendoush), Јан Маверик (@yannmaverick)

Режија: Куаку Ангел Емануел (@ kouakou12)
Уредување: Куаку Ангел Емануел (@ kouakou12)

Креирано и произведено од групата Вебелле за SA C KOI SA ENKOR.

ТИМ СА С КОИ СА ЕНКОР да продолжи да нè следи секој ден. .

Ова видео прв пат се појави на https://www.youtube.com/watch?v=nnEjFgBEm3A