Бараат Категорија

Работни места

Регрутирање за агенти за депозити

Регрутирање за агенти во депо Регрутирање за агенти во депо, Солун за човечки ресурси бара агенти за депо како дел од своите активности. Слободно работно место: 2 Тип на работа: Полно работно време Одговорности Активности…