Категорија на навигација

ЕКОНОМИЈА

Ромалд Вадањи: „Ние ќе привлечеме компании што сакаат да се преселат“ - uneун Африке

Во последниот дел од акциониот план на владата, министерот за економија на Бенине се чини задоволен од неговата проценка и од основаноста на структурните реформи преземени од 2016 година. И Ромалд…

Планер или долгата прошетка на Аполинарската Компара на Буркинабе Апохароре - uneун Африке

Роден во неформалниот сектор, Планор сега ги следи лидерите на пазарот за финансии и телекомуникации. Успех за Буркинабе после триесет години препреки. ...
НЕ следете ја оваа врска или ќе бидете забранети од сајтот!