Категорија на навигација

невообичаени

Доверливост: Го оставив манастирот за човек

Доверливост: Ја напуштив манастирот за маж Стефани имаше 20 години кога се приклучи на нарачките. Но, Беноа никогаш не е далеку, неговите редовни посети го вознемируваат сè повеќе. Помеѓу Бога и овој човек ако ...

Погребот на мајка ми беше денот кога сфатив дека го изгубив мојот најдобар пријател…

Смртта на родител обично сигнализира пресврт во животот на една личност. Без разлика дали смртта следи некоја болест или е поврзана со несреќа, болката што ја чувствува семејството веднаш е неизбежна. Покрај тоа,…